กิจกรรมครบรอบ 18 ปี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

🔸🔶 เนื่องในวันครบรอบ 18 ปี สถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 🔸🔶
จึงได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการหลากหลายกิจกรรม ดังนี้ 🔸🔶