ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา คุณจิติมา สุวรรณโชติ

ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา คุณจิติมา สุวรรณโชติ ที่ได้มอบทุนจำนวน 10,000 บาท ให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วยครับ