ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย นิลอาธิ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ในสาขาสื่อสารวัฒนธรรม

🔸🔶 ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 🔸🔶
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย นิลอาธิ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ในสาขาสื่อสารวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 🔸🔶🔸🔶🔸🔶