ขอแสดงความยินดีกับ นายบดินทร์ โพธิวัน ศิษย์เก่า รุ่น 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
🎖 ขอแสดงความยินดีกับ นายบดินทร์ โพธิวัน ศิษย์เก่า รุ่น 2 ว่าที่บัณฑิตปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากการประกวดแบบ SCG “INTELLIGENT SKIN” 🏆

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SCGBrand/photos/a.295183093946362/2305010119630306