ทุนการศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19
งานกิจการนักศึกษาได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาคณะฯ ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาคณะฯ จำนวน 15 ทุน ดังภาพทั้ง 7 ภาพ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องสมุด (ติดต่อพี่น้องได้เลยจ้า)