พี่บัณฑิตสถาปัตย์คว้า 2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 โดย TOY ARCH

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 🎖รางวัลประเภทผลงาน ความสร้างสรรค์และการทดลอง🎖
โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 รางวัล
1. นายชิษณุพงษ์ ปลุกใจ | “โครงการศูนย์การเรียนรู้มลพิษทางอากาศ”(อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ลลิดา บุญมี)
2. นายอภิชาต เจริญผล | โครงการ Pet Community Center (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วดียา เนตรพระ)
เป็นก้าวสำคัญของสถาปัตย์ฯ ม.อุบลราชธานี น้องใหม่วงการสถาปัตยกรรม ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สาธารณะ ยินดีกับทุกๆคนนะคะ 💗