รศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ“วัฒนคุณาธร”

ร่วมแสดงความยินกับ รศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ“วัฒนคุณาธร”ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565