รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัตการ (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัด คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จำนวน 1 อัตรา)
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครสอบผ่านช่องทางระบบรับสมัครงาน Online ที่เว็บไซต์ https://jobs.ubu.ac.thหรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์คณะฯ https://www.ap.ubu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-353740 (ติดต่องานบุคคล)