ว่าที่พี่บัณฑิตได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 รางวัลประเภทผลงาน ความสร้างสรรค์และการทดลอง

🎓🎓ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต นายชิษณุพงศ์ ปลุกใจ 🎓🎓
ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564
(สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2021
จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
🎖รางวัลประเภทผลงาน ความสร้างสรรค์และการทดลอง🎖
“โครงการศูนย์การเรียนรู้มลพิษทางอากาศ”
ผลการคัดเลือกเพิ่มเติม https://www.facebook.com/asafanpage/posts/4085567484880956