แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ให้จัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน (ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน) และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โคยเคร่งครัด 💜💙💚💛🧡❤️


เปิดเทอมเจอกันนะครับนักศึกษาทุกคน

_____________________________________________________________________________________________________________________
แนวปฏิบัติของนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒)