โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก (Grand Fashion Extravaganza)
โดย นายกฤษดา รัตนางกูร และนักศึกษาสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ได้ออกแบบและตัดชุด ให้กับเอกอัคราชฑูตประเทศมองโกเลีย และประเทศสโลวาเกีย