ผลงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานบุคลากรสายวิชาการ

240470741_3058821797774917_289950717093181359_n

ลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง

การศึกษาลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ https://www.ap.ub...

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมัย

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมั...

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงว...

บทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี

ผลงานบทความทางวิชาการ : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย สมาน...

โครงการบริการวิชาการจัดทำเตียงสนามกระดาษเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำโครงการบริการวิ...

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10 การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งให...

โครงการพระพุทธรูปพื้นถิ่นเมืองอุบลเพื่อเชื่อมโยงย่านเมืองเก่าอุบลฯ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : พระพุทธรูปพื้นถิ่นเมืองอุบลเพื่อเชื่อมโยงย่านเมือ...