APA Announcements

รายงานประจำปี 2565

เล่มรายงานประจำปี 2565 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัตการ (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ ...

Read More

ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาส...

Read More

รศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ“วัฒนคุณาธร”

ร่วมแสดงความยินกับ รศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ“...

Read More

คณะฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Creative Young Designer (Season 3)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุติ...

Read More

นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ เปิดรันเวย์ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ Visionary Stage แฟชั่นโชว์ระดับโลก BIFW 2022

นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจา...

Read More

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) รับตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาบัตร โดย สภาสถาปนิก (Architect Council Of Thailand)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิ...

Read More

ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ติ๊งต่องง!! มาแล้ววว …สวัสดีน้องใหม่ทุกๆคนค่าาา ถึงน้องใหม่คณะศิลปประยุกต์...

Read More

รศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการ Internationnal Festival of Gold Embroidery and Gold Jewelry

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสิ่งท...

Read More

พี่บัณฑิตสถาปัตย์คว้า 2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 โดย TOY ARCH

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา...

Read More

กิจกรรมครบรอบ 18 ปี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื่องในวันครบรอบ 18 ปี สถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัด...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่มรดกทางสถาปัตยกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสู...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติ๊ก แสนบุญ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติ๊ก แสนบุญ รองคณบดีฝ่...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ นายบดินทร์ โพธิวัน ศิษย์เก่า รุ่น 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอแสดงความยินดีกับ น...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี (ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ) ที่ได้รับรางวัล "พระธาตุพนมทองคำ พุทธศักราช ๒๕๖๔"

ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงร...

Read More

ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา คุณจิติมา สุวรรณโชติ

ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษา คุณจิติมา สุวรร...

Read More

ว่าที่พี่บัณฑิตได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 รางวัลประเภทผลงาน ความสร้างสรรค์และการทดลอง

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต นายชิษณุพงศ์ ปลุกใจ ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงปร...

Read More

“UBU Street Art” เป็นกิจกรรมสร้างถนนศิลปะในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “UBU Street Art” เป็นกิจกรรมสร้างถนนศิลปะในรั้วมหา...

Read More

รายงานประจำปี 2563

เล่มรายงานประจำปี 2563 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)  

Read More

ลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง

การศึกษาลวดลายแพรพรรณและลาวเทิง โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ https://www.ap.ub...

Read More

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมัย

การศึกษาผ้าทอมือไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อพัฒนารูปแบบผ้าทอร่วมสมั...

Read More

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม

บทความทางวิชาการ : ภูมิปัญญาการก่อหม้อนิลและย้อมผ้าด้วยคราม โดย ผศ.ดร.กัญญา จึงว...

Read More