ยินดีต้อนรับ

เลื่อนลงเพื่อเยี่ยมชม

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Arch UBU Thesis Exhibition 2021

ผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลงานการออกแบบ

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบนวัตศิลป์)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คอร์สเรียนออนไลน์

APA Online Course

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Latest Information

ข่าวสารอื่นๆ สามารถติดต่อได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในวันและเวลาราชการ

โทร. 045-353-741 ถึง 6

Posted by apubu
30/09/2023

รายงานประจำปี 2565

เล่มรายงานประจำปี 2565 ณ 18 มี.ค.64 (PDF.)

Read More
Posted by apubu
10/04/2023

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรปฏิบัตการ (จำนวน 1 อัตรา)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ ...

Read More
Posted by apubu
26/02/2023

ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาส...

Read More
Posted by apubu
10/10/2022

รศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ“วัฒนคุณาธร”

ร่วมแสดงความยินกับ รศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ“...

Read More

รวมภาพกิจกรรม

Student Activities

Scroll
โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ
โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ เป็นโครงการเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 และ รายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคมคนหมู่มาก วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม...

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

โทร. 045-353-741 ถึง 6
โทรสาร. 045-353-740
อีเมลล์ : APA@ubu.ac.th

Ubu_logo
Logoapubu

Digital Art and Design (รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)

กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในสาขาออกแบบนวัตศิลป์ เรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์พื้นฐาน ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์
 • หลักสูตร

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา

  ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

 • เรียน

  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) เรียน 5 ปี อยู่กันแบบครอบครัว รับ 40 คน / ปี เรียนตามมาตรฐานสู่การเป็นสถาปนิก ทางหลักสูตร มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนช่วยสนับสนุนทุกชั้นปี เพื่อลดค่าใช้จ่าย เรียนรู้สิ่งรอบตัวจากการไปเยือนสถานที่จริง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในทุกภูมิภาคทุกชั้นปี เรียนรู้อยู่กับเทคโนโลยี และรักษ์โลกในเวลาเดียวกัน เรื่องโปรแกรมและเทคโนโลยี เราอัพเดตตามเทรนด์ของวงการสถาปัตยกรรม เน้นให้คิด ให้รัก ในวัฒนธรรมใกล้ตัว ตามปรัชญาหลักสูตรที่ว่า “สร้างบัณฑิตที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง” สู่การเป็นสถาปนิก
 • สาขา

  สถาปัตยกรรมหลัก

 • เรียน

  5 ปี

 • วุฒิการศึกษา

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Art and Design (รายวิชา แพทเทิร์นสร้างสรรค์)

รายวิชาแพทเทิร์นสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เรียนการออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบ Pattern ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์
 • หลักสูตร

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา

  ออกแบบนวัตศิลป์

 • เรียน

  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Art and Design (ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ)

กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในสาขาออกแบบนวัตศิลป์ เรียนการออกแบบนิเทศศิลป์ งานกราฟิก สื่อโฆษณา การออกแบบสัญลักษณ์ การถ่ายภาพ การสร้างอนิเมชั่น ออกแบบตัวละคร การ์ตูน ภาพยนตร์ ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์
 • หลักสูตร

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา

  ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

 • เรียน

  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ เป็นโครงการเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 และ รายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคมคนหมู่มาก วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา ณ เวียดนาม

 • ศึกษาดูงานที่

  ประเทศเวียดนาม

 • เมื่อวันที่

  21-24 กุมภาพันธ์

 • มหาวิทยาลัย Donga

รายละเอียดเพิ่มเติม