การศึกษา

ว่าที่พี่บัณฑิตได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 รางวัลประเภทผลงาน ความสร้างสรรค์และการทดลอง

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต นายชิษณุพงศ์ ปลุกใจ ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงปร...

Read More

“UBU Street Art” เป็นกิจกรรมสร้างถนนศิลปะในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “UBU Street Art” เป็นกิจกรรมสร้างถนนศิลปะในรั้วมหา...

Read More

สั่งจองชุดครุย ONLINE ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ! บัณฑิตคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 (บัณฑิต ม.อุบลฯ รุ่นที่ 30) สา...

Read More

ทุนการศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 งานกิจการนักศึกษาได้จัดทำโ...

Read More

ค่ายสถาปนิก-นักออกแบบรุ่นเล็ก (Young Arch-Young Design Camp) รับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธ...

Read More

"ลดค่าเทอม 50%" โดยรัฐบาลสนับสนุน 30% และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 20%

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่เคียงข้างนักศึกษา เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือ “...

Read More

คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใคร่ขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจ...

Read More

การจัดการความรู้ หัวข้อ : การใช้เทคโนโลยี VR และ AR ในการเรียนการสอน

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ทางคณะได้จัดกิจกรรม KM หัวข้อ : การใช้เทคโนโลยี VR และ ...

Read More

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ให้จัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน ...

Read More