ขอแสดงความยินดีกับผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “พระธาตุพนมทองคำ พุทธศักราช ๒๕๖๔”

Open Project