ขอแสดงความยินดีกับ นายบดินทร์ โพธิวัน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากการประกวดแบบ SCG “INTELLIGENT SKIN”

Open Project