คอร์สติวเส้นสถาปัตย์สำหรับบุคคลทั่วไป

ทางคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรการสอนติวเส้นสถาปัตย์สำหรับบุคคลทั่ว ราคาคอร์สละ 500 บาท

Open Project