นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมแสดงผลงาน แฟชั่นโชว์ระดับโลก (BIFW 2022)

Open Project