ประชาสัมพันธ์

ติดตามชมผลงานนักศึกษาคณะ ในงานแฟชั่นโชว์ระดับโลก (BIFW 2023)

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ✒️

คณะกรรมการสภาสถาปนิก มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Creative Young Designer (Season 3)

นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมแสดงผลงาน แฟชั่นโชว์ระดับโลก (BIFW 2022)

ตรวจรับรองปริญญาบัตร โดย สภาสถาปนิก

ยินดีต้อนรับ น้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อาจารย์สาขาสิ่งทอและแฟชั่น เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการ Internationnal Festival of Gold Embroidery and Gold Jewelry

พี่บัณฑิตสถาปัตย์คว้า 2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 โดย TOY ARCH

มาเฟียอาร์ต : Art Thesis Exhibition

กิจกรรมครบรอบ 18 ปีคณะฯ

ขอแสดงความยินดี ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ

ติดตามชมผลงานนักศึกษาคณะ ในงานแฟชั่นโชว์ระดับโลก (BIFW 2023)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคลากรปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครบรอบ 19 ปี วันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ✒️

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการสภาสถาปนิก มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Creative Young Designer (Season 3)

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมแสดงผลงาน แฟชั่นโชว์ระดับโลก (BIFW 2022)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจรับรองปริญญาบัตร โดย สภาสถาปนิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ น้องใหม่ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

อาจารย์สาขาสิ่งทอและแฟชั่น เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการ Internationnal Festival of Gold Embroidery and Gold Jewelry

รายละเอียดเพิ่มเติม

พี่บัณฑิตสถาปัตย์คว้า 2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 โดย TOY ARCH

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม