“UBU Street Art” เป็นกิจกรรมสร้างถนนศิลปะในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “UBU Street Art” เป็นกิจกรรมสร้างถนนศิลปะในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีการออกแบบป้ายงานศิลปะในหัวข้อ “Isan graphics” โดยนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วม จะได้รับหน่วยกิตจิตอาสา และพี่ๆศิษย์เก่า หรืออาจารย์บุคลากร ก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน🎨
มาร่วมสร้างสีสันให้ ม. อุบลกัน !!!
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 กันยายน 2564
ลิ้งค์รับสมัคร https://forms.gle/bmNbMz7QpUyBzFfS9