ติดต่อเรา

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353-741 ถึง 6

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานการออกแบบของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการออกแบบนวัตศิลป์)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สื่อการสอนออนไลน์

Banner

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

Latest Information

ข่าวสารอื่นๆ สามารถติดต่อได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในวันและเวลาราชการ

โทร. 045-353-741 ถึง 6

Posted by Wadeeya Natephra
22/06/2020

กำหนดการขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา รายเก่าและรายใหม่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


กำหนดการกู้ยืมนักศึกษาใหม่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบฟอร์มการขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 101, 102, 103 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1hF9uQbuyV0nWeclce2ac1MO-62vBoxQl?usp=sharing นักศึกษาสามารถยื่น…


อ่านเพิ่มเติม
Posted by Wadeeya Natephra
20/06/2020

การเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563


ในวันที่ 22 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563 นักศึกษาทุกชั้นปี เรียนในระบบออนไลน์ 100% และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จะเรียนในรูปแบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด    


อ่านเพิ่มเติม
Posted by Wadeeya Natephra
09/05/2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โควต้าพิเศษ (รับตรงทั่วไป) ครั้งที่ 2


คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ 18-19 มิถุนายน 2563 สมัครได้ที่ https://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp  ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2563 เท่านั้น รับส…


อ่านเพิ่มเติม
Posted by Wadeeya Natephra
02/05/2020

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา "เพาะศิลป์ ONLINE 2020"


เชิญชวนน้องปี 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา “เพาะศิลป์ ONLINE 2020” การติวลายเส้น ด้านออกแบบ และสถาปัตยกรรม ก่อนเข้าเรียนเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้แก่นักศึกษา และนี่เป็นครั้งแรกของโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่จัดในร…


อ่านเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรม

Student Activities

ร้องเรียน - ร้องทุกข์

โทร. 045-353-741 ถึง 6
โทรสาร. 045-353-740
อีเมลล์ : APA@ubu.ac.th

Ubu_logo
Logoapubu

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ

APA UBU Product Design

APA UBU Architecture

APA UBU Fashion

Programs

APA UBU Product Design

 • หลักสูตร:

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา:

  ออกแบบนวัตศิลป์

 • เรียน:

  4 ปี

ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU Architecture

 • สาขา:

  สถาปัตยกรรมหลัก

 • เรียน:

  5 ปี

 • วุฒิการศึกษา:

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU Fashion

 • หลักสูตร:

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา:

  ออกแบบนวัตศิลป์

 • เรียน:

  4 ปี

ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU Channel

ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU VCD

 • หลักสูตร:

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา:

  นวัตศิลป์

 • เรียน:

  4 ปี

ดูเพิ่มเติม
Activities

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ เป็นโครงการเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 และ รายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคมคนหมู่มาก วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.
ดูเพิ่มเติม
Activities

ทัศนศึกษา ณ เวียดนาม

 • ศึกษาดูงานที่:

  ประเทศเวียดนาม

 • เมื่อวันที่:

  21-24 กุมภาพันธ์

 • ณ:

  มหาวิทยาลัย Donga

ดูเพิ่มเติม
Activities

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ

โครงการสีน้ำจากธรรมชาติ เป็นโครงการเพื่อบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชา เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 1, รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 และ รายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสังคมคนหมู่มาก วันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.
ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU Product Design

 • หลักสูตร:

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา:

  ออกแบบนวัตศิลป์

 • เรียน:

  4 ปี

ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU Architecture

 • สาขา:

  สถาปัตยกรรมหลัก

 • เรียน:

  5 ปี

 • วุฒิการศึกษา:

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

ดูเพิ่มเติม
Programs

APA UBU Fashion

 • หลักสูตร:

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา:

  ออกแบบนวัตศิลป์

 • เรียน:

  4 ปี

ดูเพิ่มเติม