คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

195615072_4655646247787111_6624430009460942698_n

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์

045-353-741 ถึง 6

โทรสาร

045-353-740

สายตรงคณบดี