สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) เรียน 5 ปี อยู่กันแบบครอบครัว รับ 40 คน / ปี เรียนตามมาตรฐานสู่การเป็นสถาปนิก ทางหลักสูตร มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนช่วยสนับสนุนทุกชั้นปี เพื่อลดค่าใช้จ่าย เรียนรู้สิ่งรอบตัวจากการไปเยือนสถานที่จริง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในทุกภูมิภาคทุกชั้นปี เรียนรู้อยู่กับเทคโนโลยี และรักษ์โลกในเวลาเดียวกัน เรื่องโปรแกรมและเทคโนโลยี เราอัพเดตตามเทรนด์ของวงการสถาปัตยกรรม เน้นให้คิด ให้รัก ในวัฒนธรรมใกล้ตัว ตามปรัชญาหลักสูตรที่ว่า “สร้างบัณฑิตที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง” สู่การเป็นสถาปนิก

  • สาขา

    สถาปัตยกรรมหลัก

  • เรียน

    5 ปี

  • วุฒิการศึกษา

    สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)