APA UBU

Digital Art and Design (รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Digital Art and Design (รายวิชา แพทเทิร์นสร้างสรรค์)

Digital Art and Design (ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ)

Digital Art and Design (รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์)

กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในสาขาออกแบบนวัตศิลป์ เรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์พื้นฐาน ศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์
 • หลักสูตร

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา

  ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

 • เรียน

  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) เรียน 5 ปี อยู่กันแบบครอบครัว รับ 40 คน / ปี เรียนตามมาตรฐานสู่การเป็นสถาปนิก ทางหลักสูตร มีวัสดุและอุปกรณ์การเรียนช่วยสนับสนุนทุกชั้นปี เพื่อลดค่าใช้จ่าย เรียนรู้สิ่งรอบตัวจากการไปเยือนสถานที่จริง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในทุกภูมิภาคทุกชั้นปี เรียนรู้อยู่กับเทคโนโลยี และรักษ์โลกในเวลาเดียวกัน เรื่องโปรแกรมและเทคโนโลยี เราอัพเดตตามเทรนด์ของวงการสถาปัตยกรรม เน้นให้คิด ให้รัก ในวัฒนธรรมใกล้ตัว ตามปรัชญาหลักสูตรที่ว่า “สร้างบัณฑิตที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขง” สู่การเป็นสถาปนิก
 • สาขา

  สถาปัตยกรรมหลัก

 • เรียน

  5 ปี

 • วุฒิการศึกษา

  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Art and Design (รายวิชา แพทเทิร์นสร้างสรรค์)

รายวิชาแพทเทิร์นสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) เรียนการออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบ Pattern ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์
 • หลักสูตร

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา

  ออกแบบนวัตศิลป์

 • เรียน

  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Digital Art and Design (ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ)

กลุ่มวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ในสาขาออกแบบนวัตศิลป์ เรียนการออกแบบนิเทศศิลป์ งานกราฟิก สื่อโฆษณา การออกแบบสัญลักษณ์ การถ่ายภาพ การสร้างอนิเมชั่น ออกแบบตัวละคร การ์ตูน ภาพยนตร์ ผสมผสานความร่วมสมัยและความเป็นอีสานเข้าไว้ด้วยกัน สู่การเป็นนักออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรคฺ์
 • หลักสูตร

  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขา

  ดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ

 • เรียน

  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม